Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

32x32

Berivan COŞKUN -Gökçen ÇATLI Z KUŞAĞININ SİYASİ PARTİLERE YAKLAŞIMI MARDİN: ARTUKLU ÖRNEĞİ, 1-15
The Approach Of The “Generatıon Z” To Polıtıcal Partıes: The Case Of Mardın-Artuklu
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.68030
Abstract | Full text


Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.