Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

32x32

Yakup BALANTEKİN -Ferman KARATAŞ -Ahmet ÖNAL -Murat BİLGİN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARINDA (2010-2015-2019) OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ GELİŞİMİNİN TARİHSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ, 57-68
(Investıgatıon In Hıstorıcal Context The Development Of Readıng And Wrıtıng Skılls In The Mınıstry Of Natıonal Educatıon Strategıc Plans (2010-2015-2019)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.65887
Abstract | Full text


Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.