Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARINDA (2010-2015-2019) OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ GELİŞİMİNİN TARİHSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
57-68
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-SAYI 8 CİLT 5

ÖZET

Tarihsel gelişimi 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan stratejik planlama farklı yeterliklere ve görevlere sahip bireylerin belirli amaçlar, vizyon ve misyon doğrultusunda hazırlanan stratejilere uygun biçimde davranmasını sağlayan bir araçtır. Bu araştırmada Millî Eğitim Bakanlığı stratejik planlarında okuma ve yazma becerileri gelişiminin tarihsel bağlamda incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modellerinden tekil tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırma sonucunda 2010-2014 Stratejik Planı’nda okuma ve yazma becerilerinin yaygın eğitim kapsamında ele alındığı ve 15 yaş grubu öğrencilerden okuma yetersizliği olanlara yönelik hedefler belirlendiği; 2015-2019 Stratejik Planı’nda toplumda okuma kültürünün gelişmemiş olduğu ve erken yaşlardan itibaren alınacak önlemlerle bu sorunun çözülebileceği; 2019-2023 Stratejik Planı’nda okuma becerileri konularının öncelikli olarak iyi­leştirilmesi ve kitap oku­ma alanındaki izleme altyapısının geliştirilmesi gerektiği bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca 2015-2019 ve 2019-2023 stratejik planlarında toplumda okuma alışkanlığının yetersiz olması tehdit olarak tanımlanmıştır. Stratejik planlarda okuma ve yazma becerilerine yönelik açık hedeflere yer verilmesi, bahsedilen becerilere yönelik eksiklerin giderilmesi için ilkokul döneminde başlayan tedbirler alınması önerilmiştir.

Keywords


ABSTRACT

Strategic planning, the historical development of which dates back to World War II, is a tool that enables individuals with different competencies and duties to act in accordance with the strategies prepared in line with certain goals, vision and mission.   In this research, it is aimed to examine the development of reading and writing skills in the strategic plans of the Ministry of National Education in the historical context.   The research was carried out with the single scanning model, which is one of the general scanning models. As a result of the research, it was stated that literacy skills were handled within the scope of non-formal education in the 2010-2014 Strategic Plan and targets were determined for 15-year-old students with reading disabilities; In the 2015-2019 Strategic Plan, it is stated that the reading culture in the society has not developed and this problem can be solved by measures to be taken from an early age; In the 2019-2023 Strategic Plan, it was found that the subjects of reading skills should be improved as a priority and the monitoring infrastructure in the field of reading books should be developed. In addition, in the 2015-2019 and 2019-2023 strategic plans, insufficient reading habits in the society were defined as a threat. It has been suggested to include clear aims for reading and writing skills in strategic plans, and to take precautions starting in the primary school period in order to remove the deficiencies in these skills.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 401
Number of downloads 429

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.