Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

32x32

Elif ERGÜN -Sevgi KOYUNCU TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL SÜRECİ VE COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMLE YAPILAN RESİM VE GRAFİK TASARIM ANA SANAT ATÖLYE DERSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ, 69-87
The Hıstorıcal Process Of Dıstance Educatıon In Turkey And Investıgatıon Of The Effıcıency Of Art And Graphıc Desıgn Maın Art Workshop Courses Made Wıth Dıstance Educatıon In The Perıod Of The Covıd-19 Pandemıc (Hıstorıcal Change Of Internet Usage)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.62936
Abstract | Full text


Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.