Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

32x32

Kibar TAŞ OSMANLININ SON ASRINDAN BUGÜNE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME, 31-46
A Brıef Analysıs Of Alevısm-Bektashısm Studıes From The Last Century Of The Ottoman Empıre To The Present
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.70638
Abstract | Full text


Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.