Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

32x32

Neslihan PEPEOĞLU 2019 YEREL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA KADINLARIN YEREL SİYASETTE YER ALMA SORUNSALI “ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ”, 85-99
THE PROBLEM OF WOMEN'S PARTICIPATION IN LOCAL POLITICS IN THE CONTEXT OF 2019 LOCAL ELECTIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.52111
Abstract | Full text


Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.