Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

KOLAŞİN VAKASI VE İNGİLTERE’NİN POLİTİKASI (1858)

Author:

Number of pages:
59-76
Language:
Türkçe
Year-Number:
2020-SAYI 2 CİLT 2

1789 Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı ve Rusya’nın Panslavizm politikası Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde bulunan Karadağlıların isyan etmesine sebebiyet vermiştir. Karadağlılar uzun yıllar Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altındaydı. Ancak 1683 ve 1711 tarihinde Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmışlardır. Osmanlı Devleti bu ayaklanmaları bastırmıştır. Fakat 1852’de Prens olan Danilo sonrası ayaklanmalar şiddetlenmiştir. Karadağ Prensi Danilo’nun teşviki ile Karadağlılar 1852-1853 ve 1857-1859 tarihlerinde Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmıştır. 1858’de sınırlarını genişletmek isteyen Karadağlılar, çok sayıda Müslüman’ın yaşadığı Kolaşin’e, ani bir baskın düzenlemiştir. Bu baskın ile haneler yakılmış, kadınlar ve çocuklar esir olarak alınmış ve çok sayıda Müslüman öldürülmüştür. Bu çalışma ile Kolaşin’de neler yaşandığını tespit edilmek istenmiştir. Ayrıca Kolaşin Vakası sonrası İngiltere’nin Karadağ’a yönelik politikası incelenmiştir. Bu dönemde Rusya’nın yayılmacı politikasına karşın İngiltere, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını uygulamaktaydı. Ancak Fransa ve Rusya’nın Karadağ politikasında ittifak yapması İngiltere’nin ikircikli bir politika izlemesine neden olmuştur. Başlangıçta İngiltere, Karadağ meselesinde Osmanlı Devleti'ne destek vereceğini belirtmiştir. Dönemin İngiltere Başbakanı Lord Derby, Kolaşin Vakası sonrasında İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nin yanında olduğunu belirtmişti. Ancak zaman içerisinde İngiltere'nin Karadağ'a yönelik politikası değişmiştir. İngiltere’nin Karadağ politikasının değişmesinde Dışişleri Bakanı Malmesbury etkili olmuştur. Bu çalışma İngiltere’nin Kolaşin Vakası sonrası Karadağ’a yönelik politikasını belirleyebilmek için hazırlanmıştır. Çalışmada Osmanlı Arşivi’ndeki belgelerden istifade edilmiştir.

Keywords


The nationalism movement spread with the 1789 French Revolution and the policy of Panslavism of Russia caused the rebellion of the Montenegrins under the rule of the Ottoman State. The Montenegrins were under the rule of the Ottoman State for many years. However, in 1683 and 1711, they rebelled against the Ottoman Empire. The Ottoman Empire suppressed these uprisings. However, in 1683 and 1711, they rebelled against the Ottoman Empire. The Ottoman Empire suppressed these uprisings. But after Danilo, the Prince in 1852, the uprisings were intensified. With the encouragement of the Prince of Montenegro Danilo, between 1852-1853 and 1857-1859, Montenegrins rebelled against the Ottoman State. The Montenegrins, who wanted to expand their borders in 1858, made a sudden raid on Kolachin where many Muslims lived. With this raid, houses were burned, women and children were taken prisoner and many Muslims were killed. With this study, it was aimed to determine what happened in Kolachin. In addition after the event of Kolachin, Britain's policy towards Montenegro was examined. In this period, despite Russia's expansionist policy, Britain was applying the Ottoman Empire's policy of preserving territorial integrity. However the alliance of France and Russia in Montenegrin policy has caused Britain to follow an unstable policy. In the beginning, Britain stated that it would support the Ottoman State in the Montenegro issue. British Prime Minister Lord Derby at the time said that Britain was with the Ottoman State after the event of Kolachin. But over time, Britain's policy towards Montenegro has changed. Foreign Minister Malmesbury has been effective at changing Britain's policy in Montenegro. This study has been prepared to determine Britain's policy towards Montenegro after the event of Kolachin. The documents in the Ottoman Archive were used in the study.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,519
Number of downloads 902

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.