Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Editorial Board


Doç. Dr.               Ahmet VURGUN                          Marmara Üniversitesi             

Doç. Dr.               Aziz ALTI                                      Munzur Üniversitesi   

Doç. Dr.               Burak KOCAOĞLU                       Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi                 

Dr. Öğr. Üyesi      D. Volkan KARABOĞA                 Süleyman Demirel Üniversitesi   

Doç. Dr.                Gökçen ÇATLI                             İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr.                Korkmaz ŞEN                              Fırat Üniversitesi  

Öğr. Gör. Dr.         Derya DÜNDAR                          Adnan Menderes Üniversitesi                             

Öğr. Gör. Dr.         Mutlu ADAK                               Adnan Menderes Üniversitesi                 

Doç. Dr.                Sabri BECERİKLİ                          Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr.                Emre SARAL                               Hacettepe Üniversitesi    

Dr. Öğr. Üyesi       Fatma Nur ŞENGÜL                    İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr.       Fatma ÇALIK ORHUN

Dr.       Mehmet TAŞ              

 

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.