Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

ÇAKA BEY: İLK BÜYÜK TÜRK DENİZCİSİ

Author:

Number of pages:
16-30
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-SAYI 9 CİLT 5

Selçuklu Türkleri, 26 Ağustos 1071’de elde edilen Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun içlerine ilerleme imkânı bulmuşlardı. İşte Çaka Bey bu harekâtlardan birinde karşımıza çıktı. Bizans sarayında esir geçirdiği kısa sürenin ardından İzmir’e geldi ve teşkilatçılığı sayesinde Batı Anadolu’daki Türkmenlerden topladığı birlikler ile burayı ele geçirerek beyliğini kurdu. Ordu kültüründe yetişmesine rağmen donanmanın önemini kavramış olan Çaka Bey, İzmir’de ilk Türk donanmasını kurdu ve on yıl geçmeden Bizans donanmasına karşı İlk Büyük Türk Deniz Zaferini elde etti. Hareketlerini bir stratejiye sadık kalarak düzenleyen Çaka Bey, Bizans İmparatorluğunu ele geçirmek için birçok yol denedi. Bunlardan ilki deniz gücü oldu. Bizans tarafından bu güce müsamaha gösterilmedi. Üçüncü harekâtta Çaka Bey’in donanması neredeyse tamamen yok edildi. Bunun üzerine Çaka Bey, Bizans üzerine karadan yürümek istedi. Bu maksatla önce Peçenekler ile ittifak kurmasına rağmen aynı anda harekete geçememeleri nedeniyle müttefikleri Peçenekler, Bizans ve Kuman birleşik ordusu tarafından Lebunion Savaşında ağır yenilgiye uğratıldı. Çaka Bey kızı ile Türkiye Selçuklu Sultanı I Kılıç Arslan’ın evlenmesini sağlayarak kendisine yeni bir müttefik buldu. Ancak Abydos’u kuşattığı sırada Bizans İmparatorunca kışkırtılan damadı tarafından öldürüldü. Bugün üzerinde var olduğumuz coğrafyada örgütlü bir deniz gücü kurması ve Bizans donanmasına karşı zafer elde edilmesi ona İlk Büyük Türk Denizcisi unvanını kazandırdı.

Keywords


The Seljuk Turks had the opportunity to advance into Anatolia with the Manzikert Victory on August 26, 1071. Çaka Bey appeared before us in one of these operations. After a short time spent as a prisoner in the Byzantine palace, he came to Izmir and, thanks to his organizationalism, he captured this place with the troops he gathered from the Turkmens in Western Anatolia and established his principality. Despite being brought up in army culture, Çaka Bey, who understood the importance of the navy, established the first Turkish navy in İzmir and achieved the First Great Turkish Naval Victory against the Byzantine navy within ten years. Çaka Bey, who organized his actions by adhering to a strategy, tried many ways to seize the Byzantine Empire. The first of these was naval power. This power was not tolerated by Byzantium. In the third operation, Çaka Bey's navy was almost completely destroyed. Thereupon, Çaka Bey wanted to march on Byzantium by land. For this purpose, although they first formed an alliance with the Pechenegs, they were not able to act at the same time, so their allies, the Pechenegs, were heavily defeated by the Byzantine and Cuman combined army in the Lebunion War. Çaka Bey found a new ally by getting his daughter married to Kılıç Arslan, the Sultan of the Seljuk Turks. However, while besieging Abydos, he was killed by his son-in-law, who was provoked by the Byzantine Emperor. Establishing an organized naval power in the geography we are on today and achieving victory against the Byzantine navy earned him the title of First Great Turkish Marine

Keywords

Article Statistics

Number of reads 822
Number of downloads 536

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.