Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Editor: Doç. Dr. Alev DURAN
Assistant Editor: Dr. Fatma ÇALIK ORHUN - Dr. Ayşe BEDİR - Dr. Ayşe AYÇİÇEK
Publication Place: ANKARA
Year-Number: 2022-SAYI 2- CİLT 2
Generic File | Full text | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Mutlu ADAK ERMENİ KAYNAKLARINA GÖRE SELÇUKLU SULTANLARI VE YÖNETİMLERİ ( XI. – XIII. YÜZYIL), 1-15
Seljuk Sultans And Their Admınıstrations Accordıng To Armenıan Sources (XıXıııth Centurıes)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.57316
Abstract | Full text

32x32

Canan TAY -Abdulhaluk Mehmet ÇAY ANA HATLARIYLA GEÇMİŞTEN GÜZÜMÜZE ERMENİLER VE OSMANLI DEVLETİ’NİN ERMENİLERE KARŞI TUTUMU, 16-27
Armenıans And The Ottoman States Attıtune To Ermenıans From Past And Present Wıth Its General Lınes
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.56880
Abstract | Full text

32x32

Canan GENÇALİOĞLU AHMED REFİK ALTINAY’IN BÜYÜK TARİH-İ UMÛMÎSİNDE KOSTANTİNİYYE’DE LATİNLER (1204-1261), 28-37
Latıns In Kostantınıyye In Ahmed Refik Altınay's Büyük Târih-İ Umûmî (1204-1261)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.55738
Abstract | Full text

32x32

Derya GÜRTAŞ DÜNDAR ORTA ÇAĞ’DA SİSTEMATİK BİR ŞİDDET BİÇİMİ OLARAK İŞKENCE VE TEKNİKLERİ, 38-64
Torture And Torture Technıques As A Systematıc Form Of Vıolence In The Mıddle Ages
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.62010
Abstract | Full text

32x32

Rıdvan KAŞIKÇI HELMUTH VON MOLTKE’NİN MEKTUPLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME, 63-77
Revıew On Helmuth Von Moltke's Letters
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.58008
Abstract | Full text

32x32

Fatma Nur ŞENGÜL COVİD-19 DÖNEMİNDE EĞİTİM: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 78-91
Education in the Covid-19 Process: Evaluation of High School Students' Views on Distance Education
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.58131
Abstract | Full text


Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.