Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Editor: Doç. Dr. Alev DURAN
Assistant Editor: Doç. Dr. Sabri BECERİKLİ- Dr. Ayşe AYÇİÇEK- Dr. Ayşe BEDİR- Dr. Fatma ÇALİK ORHUN
Publication Place: ANKARA
Year-Number: 2023-SAYI 8 CİLT 5
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

N. Selcen KORKMAZCAN THE ORIGINS OF THE UNITED NATIONS AND TURKEY’S PARTICIPATION TO THE ORGANIZATION, 1-18
Birleşmiş Milletler’in Kökeni Ve Türkiye’nin Organizasyona Katılımı
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.64564
Abstract | Full text

32x32

Özgür TÖR DIFFERENT POINT OF VIEW OF TÜRKİYE’S (TURKEY) SECURITY, 19-30
Türkiye’nin Güvenliğine Farklı Bir bakış
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.66715
Abstract | Full text

32x32

Mehmet TAŞ -Numan İLHAN OSMANLI DONANMASINDA BİR YABANCI UZMAN: MİRLİVA HOFFNER PAŞA VE RAPORU, 30-56
A Foreign Expert in the Ottoman Navy: Mirliva Hoffner Pasha and his Report
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.64549
Abstract | Full text

32x32

Yakup BALANTEKİN -Ferman KARATAŞ -Ahmet ÖNAL -Murat BİLGİN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARINDA (2010-2015-2019) OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ GELİŞİMİNİN TARİHSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ, 57-68
(Investıgatıon In Hıstorıcal Context The Development Of Readıng And Wrıtıng Skılls In The Mınıstry Of Natıonal Educatıon Strategıc Plans (2010-2015-2019)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.65887
Abstract | Full text

32x32

Elif ERGÜN -Sevgi KOYUNCU TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL SÜRECİ VE COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMLE YAPILAN RESİM VE GRAFİK TASARIM ANA SANAT ATÖLYE DERSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ, 69-87
The Hıstorıcal Process Of Dıstance Educatıon In Turkey And Investıgatıon Of The Effıcıency Of Art And Graphıc Desıgn Maın Art Workshop Courses Made Wıth Dıstance Educatıon In The Perıod Of The Covıd-19 Pandemıc (Hıstorıcal Change Of Internet Usage)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.62936
Abstract | Full text

32x32

Melike DEMİRCAN -Hatice Beyza ÇUHADAR 1794 (H. 1258/ M. 1842) NUMARALI NÜFUS DEFTERİNE GÖRE ŞORBA KAZASI KİŞİ VE YER ADLARI, 88-106
Names Of People Ans Places In Sorba Township According To The Population Register Numbered 1794 (H. 1258/ M. 1842)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.64219
Abstract | Full text


Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.