Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Editor: Doç. Dr. Alev DURAN
Assistant Editor: Doç. Dr. Sabri BECERİKLİ- Dr. Ayşe AYÇİÇEK- Dr. Ayşe BEDİR
Publication Place: ANKARA
Year-Number: 2023-SAYI 9 CİLT 5
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Berivan COŞKUN -Gökçen ÇATLI Z KUŞAĞININ SİYASİ PARTİLERE YAKLAŞIMI MARDİN: ARTUKLU ÖRNEĞİ, 1-15
The Approach Of The “Generatıon Z” To Polıtıcal Partıes: The Case Of Mardın-Artuklu
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.68030
Abstract | Full text

32x32

Murat AKBAŞ ÇAKA BEY: İLK BÜYÜK TÜRK DENİZCİSİ, 16-30
Çaka Bey: The First Great Turkish Sailor
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.69309
Abstract | Full text

32x32

Kibar TAŞ OSMANLININ SON ASRINDAN BUGÜNE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME, 31-46
A Brıef Analysıs Of Alevısm-Bektashısm Studıes From The Last Century Of The Ottoman Empıre To The Present
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.70638
Abstract | Full text

32x32

Mutlu ADAK Kitap Tanıtımı: İoannis Kalfoğlu, Küçük Asya Kıtasının Tarihi Coğrafyası., 47-53
İoannis Kalfoğlu, Küçük Asya Kıtasının Tarihi Coğrafyası.
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.64114
Abstract | Full text


Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.