Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Yayın Politikası ve Makale Süreci


Açık Erişim Politikasını benimseyen dergimizde, yazılar önce editör değerlendirmesinde incelenir, dergi yazım kuralları ve şablonuna uygun olan yazılar için 2 hakem atanır ve değerlendirme süreci başlar. 2 hakem farklı karar verdiğinde 3. hakeme gönderilir. Gönderilen makaleler hakem süreci tamamlanmış olması koşuluyla sıraya konulur ve sırası geldiği sayıda yayınlanır.Dergiye gönderilen yazılardan HERHANGİ BİR ÜCRET/ DOİ  ÜCRETİ TALEP EDİLMEMEKTEDİR.

      -Dergimize gelen tüm çalışmalar Turnitin intihal programı tarafından taranmaktadır-

 1. Dergimize gönderilen makaleler ilk olarak ön inceleme editörü tarafından incelenir. Ardından yazım ve dil editörlerine gönderilir.
 2. Yazım ve dil editörleri makalenin dergi yazım kurallarına göre yazılıp yazılmadığı konusunda incelemelerde bulunur. Bu süreç içinde yazardan düzenleme istenebilir.
 3. Yazarın düzenlemeleri tamamlamasının ardından çalışma ditöre gönderilir.
 4. Editör, bu süreç içerisinde makaleye alan editörleri atar ve incelemeler tamamlanır.
 5. Editör, incelemelerin ardından makaleye kendi alanında uzman ve farklı üniversitelerde görev alan en az 2 hakeme makaleyi değerlendirilmek üzere gönderir.
 6. Hakemlere makalenin değerlendirilmesi için 15 gün süre verilir. Bu süre editör tarafından uzatılabilir. Sürecin aksaması ve uzaması durumunda yeni hakemler atanabilir.
 7. Makalenin hakem değerlendirmesinin sonucunda editör yazardan hakem görüşlerinin doğrultusunda düzenleme talep edebilir.
 8. Yazarın,makale üzerinde talep edilen düzenlemeleri yaptığı kanaatinin oluşması durumunda makalenin yayımlanmasına karar verilir. Aksi durumda ise makale reddedilir.
 9. Makale üzerinde hakem görüşlerinin farklı olması durumunda makaleye üçüncü bir hakem editör tarafından atanır. Üçüncü hakemin vereceği karara bağlı olarak editör kurulu makalenin yayımlanmasına dair kararını verir.
 10. Yazarlar hakemlerin görüşlerine "kanıt ve gerekçe göstermek şartı" ile itiraz edebilir. Bu itiraz yayın kurulunun incelemesinin ardından itirazın kabul görmesi durumunda farklı bir hakem görüşüne başvurulur.
 11. Yazarların makalelerinin kabul alması durumunda makale son okuma aşamasına geçer ve son okuma işlemi yapılır. Bu süreç içinde gerekli olması durumunda yazardan düzenleme istenebilir. Son okuma işleminin bitmesi ile birlikte makale mizanpaj editörlerine gönderilir ve buradan sonra makalenin yayımlanması için yayaın havuzuna alınır.

 

Dergimizin makale kabul sürecinde değerlendirme süreleri

 1. İşlem süresi geçen tüm durumlar için verilecek ek süre 5 Gün
 2. Yeni makalenin işleme alınması için gereken maksimum süre 10 Gün
 3. Ön incelemede verilen maksimum süre 10 Gün
 4. Editörün makaleyi üzerine alması için gereken maksimum süre (Kontrol Tamamlandı Adımı) 10 Gün
 5. Editörün üzerine aldıktan sonra işleme devam etmesi için gereken maksimum süre (Editörde Adımı) 10 Gün
 6. Makalenin karar için hazır olduktan sonra işleme devam edilmesi için verilen maksimum süre (Karar İçin Hazır Adımı) 7 Gün
 7. Editörün karar vermesi için verilen maksimum süre (Karar Bekleniyor Adımı) 7 Gün
 8. Yayın süreci için editöre verilen maksimum süre (Yayın Süreci Adımı) 10 Gün
 9. Yazım-Dil, İstatistik, Mizanpaj Editörü ve Son kontroliçin maksimum işlem süresi 15 Gün
 10. Yazara işlem yapması için gönderilen davete cevap süresi 7 Gün
 11. Yazara işlem yapması için verilen süre 15 Gün
 12. Hakeme değerlendirme yapması için gönderilen davete cevap süresi 7 Gün
 13. Hakeme verilen değerlendirme süresi 15 Gün

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.