Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Yayın Etiği ve Yayında Suistimal Beyanı


Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal)

Dergisi'nde yazar/lar, hakem/ler, editör/ler ve yayıncı başta olmak üzere yayınlanma sürecine dahil olan tüm paydaşların etik ilkeler standartlarına uyması gerekmektedir. (ETA Journal) Dergisi'nin yayın sürecine dahil olan tüm paydaşların etik görev ve sorumlulukları, paydaşlar arasında gerçekleşebilecek olumlu ve olumsuz durumlarda Yayın Etiği Komitesi (COPE) "https://publicationethics.org/" tarafından yayınlanan politikalar dikkate alınacaktır.

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.