Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Editorial Board


Dr. Öğr. Üyesi     Ahmet VURGUN                          Marmara Üniversitesi             

Dr. Öğr. Üyesi     Aziz ALTI                                      Munzur Üniversitesi   

Dr. Öğr. Üyesi      Burak KOCAOĞLU                       Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi                 

Dr. Öğr. Üyesi      D. Volkan KARABOĞA                 Süleyman Demirel Üniversitesi   

Dr. Öğr. Üyesi      Gökçen ÇATLI ÖZEN                   İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi      Korkmaz ŞEN                              Fırat Üniversitesi  

Öğr. Gör. Dr.       Derya DÜNDAR                           Adnan Menderes Üniversitesi                             

Öğr. Gör. Dr.        Mutlu ADAK                               Adnan Menderes Üniversitesi                 

Arş. Gör. Dr.         Sabri BECERİKLİ                          Bursa Uludağ Üniversitesi

Arş. Gör. Dr.         Emre SARAL                               Hacettepe Üniversitesi    

Dr.       Fatma ÇALIK ORHUN

Dr.       Mehmet TAŞ              

 

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.