Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Amaç Kapsam


Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (Eta Journal) uluslararası hakemli bir dergi olup altı ayda bir olmak üzere yılda iki kez (Ocak- Temmuz) e-dergi olarak yayın yapmaktadır. ETA JOURNAL’ın amacı,  tarih, eğitim tarihi, tarih eğitimi alanlarında ve eğitim bilimlerinin tarih ile ilişkilendirilebilecek konulardaki özgün eserlerin akademik bir süzgeçten geçirildikten sonra yayınlanması için çaba sarf etmektir.

Araştırma makalesi, derleme, kitap tanıtımı, çeviri gibi türlere de yer yerilen ETA journal'da, Yayımlanan makale ve yazıların sorumluluğu yazarına aittir, dergiyi hiçbir surette bağlamaz. 

  1. Çeviri yazılarında, çeviren ilgili makalenin yazar(lar)ından izin yazısı almalıdır. Çeviri yazılarında her türlü telif maliyeti çevirene aittir.

Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (Eta Journal)’nde başta tarihin tüm alanları olmak üzere, eğitim tarihi, tarih eğitimi alanında yazılara ve eğitim bilimi kapsamında olup tarihi süreçle bağlantısı kurulabilen çalışmalara yer verilmektedir. Yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Macarca dillerinden gelen yazılar da değerlendirmeye tabiî tutulur ve hakemler tarafından uygun görüldüğü takdirde yayınlanır. Açık Erişim Politikasını benimseyen dergimizde, yazılar önce editör değerlendirmesinde incelenir, dergi yazım kuralları ve şablonuna uygun olan yazılar için 2 hakem atanır ve değerlendirme süreci başlar. 2 hakem farklı karar verdiğinde 3. hakeme gönderilir. Gönderilen makaleler hakem süreci tamamlanmış olması koşuluyla sıraya konulur ve sırası geldiği sayıda yayınlanır.

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.