Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Alan Editörleri


Doç. Dr.    Ahmet KILINÇ                            Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr.    Ahmet VURGUN                         Marmara Üniversitesi             

Doç. Dr.    Aziz ALTI                                     Munzur Üniversitesi   

Doç. Dr.     Burak KOCAOĞLU                     Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi                   

Doç. Dr.    Gökçen ÇATLI                             İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr.    Korkmaz ŞEN                              Fırat Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi      Huriye EMEN                   İstanbul Topkapı Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi      D. Volkan KARABOĞA      Süleyman Demirel Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi      Sıla GEN KAYA                  İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi     Fatma Nur ŞENGÜL           İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr.               Sabri BECERİKLİ                Bursa Uludağ Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr.        Derya DÜNDAR                Adnan Menderes Üniversitesi                             

Öğr. Gör. Dr.        Mutlu ADAK                      Adnan Menderes Üniversitesi                 

Arş. Gör. Dr.         Emre SARAL                      Hacettepe Üniversitesi    

Dr.     Ayşe BEDİR                                          Türk Tarih Kurumu/ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr.       Fatma ÇALIK ORHUN

Dr.       Mehmet TAŞ              

Dr.       Ayşe AYÇİÇEK

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.