Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

THE ORIGINS OF THE UNITED NATIONS AND TURKEY’S PARTICIPATION TO THE ORGANIZATION

Author:

Number of pages:
1-18
Language:
İngilizce
Year-Number:
2023-SAYI 8 CİLT 5

The United Nations was established after the Second World War to achieve the goal of avoiding conflicts which the postwar establishment League of Nations, could not achieve. The expression "United Nations", used by US President Roosevelt when describing the allied states that organized against the axis powers since the beginning of the war. United Nations became the name given to the international organization established to perpetuate peace at the end of the war. Turkey did not actually participate in the Second World War, but was in alliance with the allied powers defined as the "United Nations". Turkey's participation in the war took place in order to participate in the United Nations organization, which was created under the leadership of the USA and aims to deal with the post-war world order. Declaring war against the axis powers, Germany and Japan, on February 23, 1945, Turkey was among the victors in the end-of-war order by signing the United Nations Declaration.

Keywords


Birleşmiş Milletler, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda kurulan Milletler Cemiyeti’nin ulaşamadığı çatışmalardan uzak durma hedefini gerçekleştirmek için İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulmuştur. Savaşın başlarından itibaren mihvere karşı örgütlenen müttefik  devletleri tanımlarken ABD Başkanı Roosevelt tarafından kullanılan “Birleşmiş Milletler” ifadesi, savaş sonunda barışı daim kılmak için kurulan uluslararası örgüte verilen isim olmuştur. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamış ancak savaşta “Birleşmiş Milletler” olarak tanımlanan müttefik devletlerle ittifak ilişkisi içinde olmuştur. Türkiye’nin savaşa katılımı, savaş sonu dünya düzeniyle ilgilenmeyi hedefleyen ve ABD’nin öncülüğünde oluşturulan Birleşmiş Milletler örgütlenmesine katılabilmek için gerçekleşmiştir. 23 Şubat 1945’te mihver güçleri olan Almanya ve Japonya’ya savaş ilan eden Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi’ni imzalayarak savaş sonu düzeninde galipler arasında yer almış, 1945 Nisan’ında gerçekleşecek olan San Francisco Konferansı’na katılarak Birleşmiş Milletler kurucuları arasında yer almıştır.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 418
Number of downloads 567

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.