Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

OSMANLI DONANMASINDA BİR YABANCI UZMAN: MİRLİVA HOFFNER PAŞA VE RAPORU

Author:

Number of pages:
30-56
Year-Number:
2023-SAYI 8 CİLT 5

Özet

Osmanlı donanması, 19. yüzyıl Avrupa’sında hızla gelişen teknlojik ve bilimsel gelişmenin etkisiyle rakip donanmalar karşısında  oldukça zayıf duruma düşmüştür. Avrupa donanmalarının bu dönemde kalyonlar yerine buhar gücüyle çalışan vapurları ana savaş gemisi haline getirmesi, bunu yerli olanaklarla üretme imkanına sahip olmayan  Osmanlı donanmasını dışa bağımlı hale getirmiştir.Osmanlı, devlet ricali donanmanın ifa ettiği görevin önemini takdir eden bir akılla buna çözüm bulmak amacıyla çeşitli tedbirler almaya yönelmiştir. Bu tedbirlerden bir tanesi Avrupa’dan savaş gemisi satın almak veya Avrupa’ya öğrenci göndermek iken bir tanesi de Avrupa’dan davet edilen yabancı uzmanları Osmanlı donamasında istihdam etmekti. Mirliva Hoffner Paşa bu amaçla Almanya’dan davet edilen yabancı uzmanlardan bir tanesidir.

Anahtar Sözcükler: Mirliva Hoffner Paşa,Osmanlı donanması, Osmanlı Devleti, Rus donanması, Rusya.

Keywords


Summary
The Ottoman navy became very weak against rival navies due to the rapidly developing technological and scientific developments in 19th century Europe. The fact that the European navies made steam-powered steamboats the main warship instead of galleons in this period made the Ottoman navy, which did not have the opportunity to produce it with domestic means, dependent on foreign sources. oriented. Ottoman statesmen, with a mind that appreciated the importance of the task performed by the navy, tended to take various measures in order to find a solution to this.While one of these measures was to buy warships from Europe or send students to Europe, another was to employ foreign experts invited from Europe in the Ottoman navy. Mirliva Hoffner Pasha is one of the foreign experts invited from Germany for this purpose.
Keywords: Mirliva Hoffner Pasha, Ottoman navy, Ottoman Empire, Russian navy, Russia.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 254
Number of downloads 274

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.