Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

HELMUTH VON MOLTKE’NİN MEKTUPLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages:
63-77
Year-Number:
2022-SAYI 7 CİLT 4

Moltke’nin orijinal adı “Briefe über Zustände und Begeben heiten in der Türkei aus den Jahren 1835 bis 1839” olan ve Türkçeye “ Moltke’nin Türkiye Mektupları” olarak Hayrullah Örs tarafından çevrildi. Moltke’nin Türkiye Mektupları içerisinde önemli derecede sosyal, ekonomik, kültürel, bilgiler bulabileceğimiz bir külliyattan oluşmaktadır. Osmanlı Devletine seyahat sürecinden, Nizip savaşı yenilgisi sonrası ülkesine dönüşüne kadar adeta attığı her adımı mektuplarında anlatması bu eseri daha değerli kılmaktadır. Moltke, dönemin Padişahı olan II. Mahmut’u, devlet adamlarını, İstanbul’u, Balkanları, Çanakkale’yi, İzmir’i, İstanbul halkını, Nizip Savaşını canlı bir şekilde mektuplarına yansıtmıştır. Hatta dönemin Osmanlı resmi belgelerinde bulamayacağınız birçok konu hakkında bilgilendirme vermektedir. Moltke’nin eseri birbirinden bağımsız mektuplardan oluşmaktadır. Oryantalist bakış açısı ile değerlendirdiğini düşündüğümüz mektuplar üzerinde değerlendirmelerde bulunduk.

Keywords


Moltke's original name is "Briefe über Zustände und Begeben heiten in der Türkei aus den Jahren 1835 bis 1839" and it was translated into Turkish as "Moltke's Turkey Letters" by Hayrullah Örs. Moltke's Turkey Letters consists of a corpus where we can find important social, economic, cultural, or information. The fact that he describes almost every step he took in his letters, from his journey to the Ottoman Empire to his return to his country after the defeat of the Nizip War, makes this work more valuable. Moltke, the Sultan of the period, II. He vividly reflected Mahmut, statesmen, Istanbul, the Balkans, Çanakkale, Izmir, the people of Istanbul, and the Nizip War in his letters. It even gives information on many subjects that you cannot find in the Ottoman official documents of the period. Moltke's work consists of independent letters. We made evaluations on the letters that we think are evaluated from an orientalist perspective.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 223
Number of downloads 218

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.