Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

ANA HATLARIYLA GEÇMİŞTEN GÜZÜMÜZE ERMENİLER VE OSMANLI DEVLETİ’NİN ERMENİLERE KARŞI TUTUMU

Author:

Number of pages:
16-27
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-SAYI 7 CİLT 4

Genel hatlarıyla geçmişten günümüze Ermeniler ve Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı tutumu adlı 
bu makale Ermeni halkı ile ilgili bilgiler vermektedir. 1789 ihtilaliyle ile ortaya çıkan milliyetçilik akımını 
çok uluslu bir topluma sahip olan Osmanlı devletini etkilemiştir. Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin 
hamisi olduğu devletler ise politikalarını yoğun bir şekilde uygulayarak menfaatlerini korumak amacıyla bir 
nüfus bölgesi sağlamışlardır. Ermeniler ilk önce Selçuklu daha sonra Osmanlı dönemlerinde asırlarca 
Türklerin hâkimiyeti altında yaşamış olup 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra İngiltere, Rusya, 
Fransa’nın Osmanlı topraklarında ıslahat çalışması başlattıktan sonra durumun nasıl değiştiğine değinilmiştir. 
Çalışmada Osmanlı Devleti döneminde Ermeni sorunun nasıl ortaya çıktığı da yer almaktadır

Keywords


This article, the general lines of Armenians and the attitude of the Ottoman State against Armenians, 
has given information about the Armenian people from the past to the present. It has influenced the Ottoman 
state, which has a multinational society, which has the nationalism movement that has emerged through the 
1789 conflict. The states in which Armenians live in Ottoman lands are hammocks, have provided a population area to protect their interests by enforcing their policies intensively. The Armenians first lived 
under the rule of the Turks in Seljuklu and then in Ottoman times for centuries, and after the 1877-1878 
Ottoman-Russian War, it was addressed how the situation changed after the start of rehabilitation work on 
the Ottoman lands of Britain, Russia, France.The study also includes how the Armenian problem arose during 
the Ottoman State period

Keywords

Article Statistics

Number of reads 522
Number of downloads 543

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.