Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

TARİHÖNCESİ SAVAŞ VE ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ SORUNLAR

Author:

Number of pages:
9-23
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-SAYI 6 CİLT 4

Özet

"Tarihöncesi savaş ve araştırmasıyla ilgili sorunlar" başlıklı bu makale, tarih öncesi savaş alanındaki araştırma problemlerinin incelenmesi konusunu ele almaktadır. Yazar, deneysel ve savaş alanı arkeolojisinin yanı sıra kültürel ve fiziksel antropolojiden elde edilen sonuçları kullanarak sorunun kapsamlı bir incelemesinin önemini vurgulamaktadır. Erken dönem çatışmalarıyla ilgili temel bilgimizin neredeyse tamamı arkeoloji ve antropolojiden gelmektedir. Çalışma, tarih öncesi savaşın, ilkel silahların ve disiplinler arası araştırmasının evrimine genel bir bakış sunmakla birlikte, ana bölümü tarih öncesi dönemi inceleme ve araştırma konularına odaklanıyor. Ek olarak, militagenez ve tarih öncesi militarizasyonla ilgili kavramları ve insanlık tarihindeki çatışma ve savaş biçimlerinin ayrıntılarını kısaca analiz ediyor.

Çalışma ayrıca, savaş çalışmaları ve savaşın gelişimi konusunda geniş deneyime sahip yazarın bazı fikirlerini, düşüncelerini ve görüşlerini yansıtmakta ve ilim alanında tarih öncesi savaş sorununu çözmek için disiplinler arası bir yaklaşımın önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle yazar yeni bir bakış açısı ve farklı bir dönemlendirme önermektedir. Sonuç olarak makale, tarihsel savaşlar ile diğer savaş ve çatışmalar arasındaki sınırların zaman ve anlam çerçevesinde belirlenmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Keywords


Abstract

This article entitled “The Prehistoric war: its research problems” is dedicated to the issue of studying the investigation problems in the field of prehistoric war. The author emphasizes the importance of a comprehensive study of the problem by using results from experimental and battlefield archaeology, as well as cultural and physical anthropology. Our fundamental knowledge of early conflicts comes almost entirely from archaeology and anthropology. The article describes an overview of the evolution of prehistoric warfare, primitive weapons, and its multidisciplinary research. The main part of the article focuses on the issues of studying and researching the prehistoric era. In addition, it has briefly analyzed the concepts related to militagenes and prehistoric militarization, as well as details of the forms of conflicts and wars in human history.

The article also reflects some ideas, thoughts and opinions of the author, who has extensive experience in war studies and evolution of warfare. It highlights the importance of an interdisciplinary approach to solving the problem of prehistoric war in the national science sphere. Therefore, the author propounds a new point of view and a different periodization. In conclusion, the article substantiates the importance of determining boundaries between historical wars and other wars and conflicts within the framework of time and essence.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 587
Number of downloads 721

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.